Iberia (Barcelona, 1915-1918) 

Document digitalitzat

Extret de l'article corresponent de l'Enciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0033326.xml

Setmanari publicat a Barcelona del 10 d'abril de 1915 al 20 d'abril de 1918, sota la direcció de Claudi Ametlla, per a fer propaganda de la causa aliada.

+ informació

Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya i Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona