Ilustración Barcelonesa , La (1858) 

Document digitalitzat

Revista publicada a Barcelona el 1858. El 1859 es publica amb el títol de La Ilustración. Periódico quincenal. Escrita en castellà amb periodicitat quinzenal.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona