Ilustración hispano-americana , La (Barcelona, 1891) 

Document digitalitzat

Publicació setmanal en castellà dirigida per Torcuato Tasso Serra. És continuació de La Ilustración (1880-1890), i en continuació la numeració.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i Biblioteca de Catalunya