Ilustración, La (Barcelona, 1859) 

Document digitalitzat

Revista publicada a Barcelona el 1859. El 1858 es publica amb el títol de La Ilustración Barcelonesa. Escrita en castellà es publicava amb periodicitat quinzenal.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona