Inquietud artística (Vic, 1959-1966) 

Document digitalitzat Descripció del document

Continuació d'Inquietud, de la qual manté la numeració. Periodicitat irregular.

Document digitalitzat
Original en paper:
Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques; Biblioteca de Catalunya