Instant, L' (Paris, 1918-1919) 

Document digitalitzat

Extret de l'article corresponent de l'Enciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0033675.xml

Revista literària d'avantguarda, mensual, en català i francès, fundada a París per J. Pérez-Jorba pel juliol del 1918.

+ informació

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya