Instransigent, L' (Barcelona, 1918-1922) 

Document digitalitzat

Publicació apareguda a Barcelona de l'1 de setembre de 1918 fins al 18 d'octubre de 1922. Apareguè primer amb el subtítol periodic nacionalista de joventuts, adherit a la Unió Catalanista, que posteriorment va canviar per setmanari nacionalista d'Esquerra.

De periodicitat setmanal amb irregularitats fou suspesa en diferents ocasions.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya i i Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona