Jen (Barcelona, 1909-1910) 

Document digitalitzat

Revista d'humorisme gràfic publicada a Barcelona de juny de 1909 a maig de 1910. Era de periodicitat menusal i es publicava en esperanto. Entre els col·laboradors s'hi troben il·lustradors com Apa, La-ta, Torné-Esquius, etc.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Col·lecció Particular