Joia (Badalona, 1928) 

Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. II, pàg. 41

Pel maig del 1928 surt el primer número de la revista mensual Joia, que s'acollia al lema de Keats: "Una cosa de beutat és una joia per sempre". Aix`deixava entreveure una lloable ambició, i la revista és, realment, un esforç tipogràfic i literari per a donar-nos una publicació bellament realitzada. Joia tenia 36 pàgines i cobertes, de format 250x210 mm, impreses per "Herma, A. G." i valia una pesseta. Tenia una brillant col·laboració, en la qual trobem els noms de Xavier Benguerel, Sebastià Sanchez Juan, Pere Mialet, etc. Joia deixà de sortir a les darreries del mateix any 1928.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca Can Casacuberta de Badalona