Jordi (Barcelona, 1928)  

Descripció del document
Document digitalitzat
Original en paper:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Extret de l'article corresponent de l'Enciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0034833.xml

Setmanari infantil, un dels que contenia més elements noucentistes, que hom publicà a Barcelona del febrer del 1928 a l'agost, per impuls d'A. Rovira i Virgili, més exigent, tant pel text com per la presentació, que "En Patufet"

+ informació