Jordi Erin (Barcelona, 1922)  

Descripció del document
Document digitalitzat
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya i Universitat de Barcelona. Pavelló de la República

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 497

... Jordi Erin, presentat com a "periòdic nacionalista català, editat per la Joventut Nacionalista Obrera del Poblet (Districtes IV i IX)". El primer número duu la data del 5 de febrer de 1922. És quinzenal i es presenta amb quatre pàgines a quatre columnes del format 400x