Joventut (Vilanova i la Geltrú, 1929) 

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. II, pàg. 265

"Revista quinzenal vilanovina. Literatura, poesia, humorisme, sports, teatre, cinema". 1 de març de 1929. De setze pàgines i cobertes, format 225 x 175 mm. Impremta del "Diari", Rambla Principal, 41, i redacció a Sant Gregori, 8, baixos. Preu de venda, vint-i-cinc cèntims. Els articles del primer número de Joventut van signats per P. Vintró Oliveras, J. Serra Demestre, Jaume Barberà, J. A. Ricart i Forment, Francesc Casals i Francesc Oliva. Duu seccions de teatre, esports, cinema i noticiari. En l'article de salutació llegim: "Voldríem que tothom estimés aquesta revista com a cosa seva. És per això que la deixem (finestral esbatanat) oberta als quatre vents. No voldríem que esdevingués, per cap concepte, la veu aïllada d'un nucli determinat. Voldríem que fos la revista de tots i que cadascú, en llegir-la, hi veiés reflectits els seus més íntims sentiments i el seu pensar ideològic." Hem vist fins al núrmero 8 d'aquest periòdic (22 de juny de 1299).

Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca Museu Víctor Balaguer