Loro, El (Barcelona, 1879-1885) 

Document digitalitzat Descripció del document

Extret de l'article corresponent de l'Enciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0038544.xml

Setmanari liberal i republicà, publicat en castellà a Barcelona (29 de novembre de 1879 - febrer del 1888).

 

+ informació


Document digitalitzat
Original en paper:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i Biblioteca de Catalunya