Mà trencada, La (Barcelona, 1924-1925) 

Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 659

Trobarem ara una altra de les publicacions creades per Joan Merlí. Es titulava La Mà Trencada i va sortir del 6 de novembre de 1924 al 15 de gener de 1926 (número 6). Tenia vint pàgines a dues columnes, de format 270x210 mm, i era impresa a l'"Omega", del carrer Ample, 53, on també residien la redacció i l'administració. Cada número valia una pesseta. Era una publicació molt ben presentada, amb nombroses il·lustracions, dedicades a artistes catalans moderns. El primer número duia originals literaris de Josep M. de Sagarra, Joan Creixells, J. M. López-Picó, Carles Soldevila, Agustí Esclasans i Carles Riba, i reproduïa algunes poesies de Joan Salvat-Papasseït, com a homenatge a aquest malaguanyat poeta, mort tot just aleshores. Acompanyaren aquest text reproduccions fotogràfiques d'escultures d'Enric Casanovas. El director i editor, com hem dit, era Joan Merlí.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Ateneu Barcelonès i Centre de Lectura de Reus