Mar Vella (Barcelona, 1919) 


Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 495

Pels seus col·laboradors i per l'ambició de presentació i contingut, Mar Vella, que es diu "revista nacionalista de joventuts", i era el portaveu de la "Joventut Nacionalista de la Barceloneta", sobrepassa, de molt, el simple nivell dels butlletins que, en general, hem trobat fins ara en aquest apartat. En la primera plana del número de setembre del 1919, que enceta la publicació, ens diuen que els redactors de Mar Vella "no són amics de pròpies definicions; els llegidors que esguardin les nostres passes veuran aviat cap a on menen. Avui diem només: Mar Vella, si més no, serà una revista de civilitat i de raça". Hi escrivien regularmanet Tomàs Garcés, Josep Jordà. Josep Rovira i Armengol, Marià Manent i altres. Tenia dotze pàgines a dues columnes, els format 190x136 mm, i estava acuradament presentada. Malauradament no pogué passar del número 4, de desembre de 1919.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya