Marramau ... (Barcelona, 1906) 


Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 430

No obstant la mala sort d'aquest periòdic, un altre recollia el mateix títol, només suprimint-ne els signe d'admiració final. Aquest nou Marramau ... sortia per primer cop el 14 d'octubre de 1906. Tenia quatre pàgines a tres columnes de format gran (363x260 mm), valia cinc cèntims i era imprès a can Porcar (Carretera Reial, 11), d'on va passar a la impremta de Monsonís, del carrer de Ponent, 2 (el mateix indret on hi havia la redació). Marramau ... era, digue-m'ho així, una nova publicació animada per Avelí Artís. Es presentava com a setmanari satirich.
...

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona