Mediterrània (Barcelona, 1915) 


Document digitalitzat

Revista sobre art i literatura publicada a Barcelona l'any 1915. Aparegueren quatre números entre febrer i abril. Els dos primers números amb periodicitat mensual i els dos darres quinzenal. Els números 1 i 2 inclouen un suplement musical.

 

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya i Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona