Menestral, El (Barcelona, 1934) 


Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 831-832

El Menestral és un títol copiosament explicat pel subtítol: "Setmanari Defensor de la classe mitja, o sigui, del Capital, del Treball i de la Propietat". Va sortir per primera vegada el 17 de maig de 1934, amb sis pàgines a quatre columnes, format 500 x 360 mm, impreses per Ortega, Aribau, 7. El fundador i director d'El Menestral, periòdic del qual només va sortir un número era Ramon Masifern. Dels mots del'article de salutació estraïem aquests: "De la Classe Mitja en formen part tots els intel·lectuals i els artistes, la Clerecia, l'Exèrcit i l'Armada, els diferents rendistes, els industrials i comerciants, els propietaris urbans i els de ruralia, els terratinents, enfiteutes, i en una paraula, tots els ciutadans que estimin la Pau, l'Ordre, el Treball i la Justícia". El Menestral valia vint cèntims i tenia la redacció al Saló de garcia Hernàndez, 174.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya