Original en paper:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Messidor (Barcelona, 1918-1931) 


Document digitalitzat

Publicació apareguda a Barcelona entre gener de 1918 i octubre de 1931. Fou suspesa d'abril de 1920 a març 1921 i de maig de 1921 a juliol de 1931.

De periodicitat primer quinzenal i després mensual, el subtítol inicial "revista quinzenal, regionalisme, solidaritat internacional, iberisme" varia al llarg del temps. La 2a època, a partir d'agost del 1931 es publica a Madrid.

Fou continuada per Nuevo estado y nuevo humanismo

Document digitalitzat Descripció del document