Mocador (Barcelona,1987-1996) 

Document digitalitzat

Revista sobre pacifisme publicada a Barcelona com a butlletí pel MOC (Moviment d'Objectors de Consciència) amb el subtítol: Allà on ens apleguem tots els MOCS.

 

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona