Mundo Ibérico (Barcelona, 1927-1928) 


Document digitalitzat

Publicació cultural en castellà editada a Barcelona entre juny de 1927 i gener de 1928.

Dirigida per Mario Verdaguer duïa el subtítol revista quincenal ilustrada.

 

 

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya i Col·lecció Particular