Niu artístic (Barcelona, 1918-1919) 

Document digitalitzat Descripció del document

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 514

Una agrupació literària gracienca llançava, per l'abril de 1918, una revista d'una certa ambició, amb el mateix títol de l'entitat: Niu Artístic. De bell antuvi, la redacció advertia que els que publicaven aquella revista eren "joves massa joves", però que venien "plens de bona voluntat, entusiasmats i humils a la vegada". Afirmaven que aquella publicació no seria "un producte de laboratori", sinó un esplet d'entusiasme, de fe, d'amor i de patriotisme". Niu artístic publicà al primer número treballs literaris de J. Diví i Toldrà, N. Ricart i Baguer, Miquel Saperas i Auví, S. Socias i Fornell, Xavier Bofill (Jordi Català) i altres. La part artística és important, amb dibuixos d'Antoni Bulbena, Ramon Roqueta, P. Créixams, Eduard Serra i altres. Niu artístic era un quadern de 24 pàgines i cobertes (des del número 4 la capçalera és dibuixada), de format 275x201 mm, amb la redacció al carrer de la Llibertat, 2 i 4, de Gràcia, i imprès a la casa Almerich, Santa Teresa, 9; des del número 2 a la imprenta "Niu Artístic", que deu ésser la mateixa indicada, i a partir del número 16, a la casa Vídua de J. Riera, Riera Baixa, 11 i 13. Valia quinze cèntims, i a partir del número 13, vint-i-cinc. Niu Artístic tinguè una certa durada, puix que el darrer número publicat fou el 20, de desembre de 1919, en el qual hi ha un article de "Comiat".

Document digitalitzat
Original en paper:
Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques; Biblioteca de Catalunya