Nostra Bandera (Barcelona, 1914) 

Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 481-482

Tampoc no va durar gaire Nostra Bandera, que es presentava com a "periòdic setmanal regionalista" i sortia els dissabtes. Era dirigit per Joan Ribas i Grau i a l'article de presentació diu que "Nostra Bandera és la bandera de la pau, és la bandera del progrés, la bandera de la pàtria ... pensem contribuir a l'engrandiment, a la prosperitat, i a la plenitud de Catalunya, així pensem contribuir a la catalanització d'Espanya". Era un setmanari polític que tractava també temes d'actualitat, teatre, societats recreatives i esports.
...

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya