Noucentista, El (Barcelona, 1914) 

Document digitalitzat Descripció del document

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 593

El 28 de desembre d'aquell 1914 ..., sortia el primer i únic exemplar d'una curiosa publicació, titulada El Noucentista, la responsabilitat de la qual sembla que cal atribuir a Ramon Miquel i Planas. El subtítol inicava: "Orgue de la Escola Mediterànnia. Arts. Ciències. Filosofia. Comissions. Representacions". L capçalera estava ornamentada amb un dibuix de Vobis. Les vuit pàgines a dues columnes, format 233x149 mm, d'aquest número únic, imprès a la impremta "Elzeviriana" (Rambla de Catalunya, 12 i 14), estan dedicades a una sàtira del "noucentisme" predicat per Eugeni d'Ors, i demostra un notable enginy en el pastitx i una gran mordacitat en la crítica, que abasta les figures més destacades del moviment noucentista (Carner, Vallès, Riba, Sagarra, Bofill i Mates, etc.), així com les pintures, tan discutides aleshires, de Torres-Garcia al Palau de la Generalitat. Uns versos, amb la mètrica del "Fra Anselm" i dels "Cent Conceyls de Cent" de Pompeu Genre, acaben amb aquests:

"Això fou escrit d'un dia
entre tifus i alegria,
quan l'any mil noucents finia
i en sus catorze."

El Noucentista publicà uns exemplars en paper japó.

Document digitalitzat
Original en paper:
Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques