Original en paper:
Biblioteca de Catalunya
Nova Tralla, La (Barcelona, 1907) 

Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 360

No tots els redactors de La Tralla se sentiren interpretats per Metralla. En efecte, Arístides Danyans, que havia d'entrar més tard en aquest periòdic com a redactor en cap, va fundar, el 25 de novembre de 1907, La Nova Tralla, setmanari que sortia els dimecres -a partir del núm. 3, els dijous-, de quatre pàgines a quatre columnes, i en un format més reduït que metralla, 390x287 mm. Arístides Danyans n'era, no sols el propietari, sinó el redactor en cap, i li feien costat altres elements de la suspesa Tralla. En l'article de "Salutació" els redactors es proclamaven nacionalistes, radicals i demòcrates. "Volem l'implantació del programa del catalanisme ab tota sa integritat, i sense barreges barroeres, perquè creiem que tota concessió al enemic és un començament de derrota". El primer número de La Nova Tralla ja va merèixer d'ésser denunciat per l'autoritat militar; el seu director quedà detingut, d'acord amb la Llei Jurisdiccions, no feia pas gaire promulgada. Amb aquests inicis, no és estrany que el darrer número publicat fos el 6, amb data 30 de desembre de 1907.

Document digitalitzat Descripció del document