Original en paper:
Biblioteca de Catalunya

Noy de la mare, Lo (Barcelona, 1866-1867) 


Document digitalitzat

Extret de l'article corresponent de l'Enciclopèdia http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0046572.xml

Setmanari humorístic, publicat a Barcelona, escrit per Conrad Roure i dibuixat per Tomàs Padró.

+ informació

Document digitalitzat Descripció del document