Nuevo Pelayo , El (Barcelona, 1872-73) 

Document digitalitzat

Revista editada a Barcelona amb el subtítol "Periódico Católico Legitimista". És de periodicitat setmanal.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona