Nunci, Lo (Barcelona, 1877-1883)

Document digitalitzat

Extret de l'article corresponent de L'Enciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0046617.xml

Setmanari de caràcter humorístic, editat a Barcelona del 21 d'octubre de 1877 al 9 de juny de 1883.

+ informació

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya