Olla, L' (Barcelona, 1897-1898) 

Document digitalitzat Descripció del document
Document digitalitzat

Publicació apareguda a Barcelona entre desembre de 1897 i maig de 1898 amb el subtítol periòdich satírich ilustrat : bullirá cada dijous.

Es publicaren en total 13 números, el primer dels quals com a núm. 0.

Original en paper:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona