Or y Grana (Barcelona, 1906-1907) 
Document digitalitzat Descripció del document
Document digitalitzat

Antecedent directa de Feminal, és publicà a Barcelona entre 1906 i començaments de 1907. Era de freqüència setmanal i s'adreçava a les dones.

Fou dirigida per Gaspar Roure i comptava entre els seu col·laboradors amb Carme Karr, Dolors Montserdà de Macià, J. Rosal, etc. i entre els il·lustradors, amb Apa, Bagaria, Junceda, Opisso i I. Smith.

Original en paper:
Biblioteca de Catalunya i Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona