Pagesia, La (Barcelona, 1888-1895) 

Descripció del document
Document digitalitzat

Publicació quinzenal que apareix a Barcelona entre 1888 i 1895 amb el subtítol " suplement quinzenal á la revista del Institut Agrícola Catalá de Sant Isidro : eco de la classe agrícola y defensor dels interessos de la propietat ..".

Dirigida primer per R. Roig i Torres i a partir de 1893 per Francisco X. Tobella de Argila, absorbeix en part el mateix any l'Art del pagès, pel qual, a partir de 1896 és continuada.

Original en paper:
Biblioteca de Catalunya