Papitu (Barcelona, 1908-1937) 

Document digitalitzat Descripció del document
Document digitalitzat
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i Col·lecció Particular

Extret de l'article corresponent de l'Enciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0048915.xml

Setmanari satíric. Fou una de les publicacions més populars al
Principat i creà noves fórmules dins del gènere humorístic ...

+ informació