Paraula cristiana, La (Barcelona, 1925-36) 

Descripció del document
Document digitalitzat
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya

Extret de l'article corresponent de l'Enciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0048971.xml

Revista mensual publicada a Barcelona des del 1925 fins al juny del 1936.

+ informació