Patria y sports (El Vendrell, 1929) 

Document digitalitzat

Publicació esportiva de periodicitat setmanal. Escrita en castellà, van publicar-se 27 números entre els mesos d'abril i desembre de 1929. Era continuació de Catalunya esportiva.

Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell