Pax (Barcelona, 1974-1978)

Document digitalitzat

Butlletí de l'associació religiosa Pax Crhisti, publicada a Barcelona, inicialment amb periodicitat irregular, entre gener de 1974 i febrer del 1978.

Descripció del document Document digitalitzat
Original en paper:
Institut Català Internacional per la Pau