Perdiu ab salsa, La (Barcelona, 1902) 
Document digitalitzat

Revista d'humorisme gràfic publicada a Barcelona amb el subtítol periodich substanciós, literari y culinari, ab ninots picants. La dirigia Salvador Bonavia. Se'n publicaren 13 números entre l'1 de gener i el 22 de març de 1902.

Fou continuada per El Perdigot.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona