Poble Nou (Barcelona, 1924-1928)


Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 648

Poble Nou sembla, pel títol, una "publicació defensora dels interessos de la barriada", com la presenta Givanel. En realitat, però, aquesta revista, que començà a sortir el 7 de desembre de 1924, i que era creació personal de dos joves escriptors, Salvador Roca i Roca i Xavier Benguerel, ultrapassava de moltl els límits de l'interès estrictament indicat pel títol i era una veritable revista literària i artística. Publicava pàgines antològiques de la poesia catalana, per les quals, i amb el propòsit de familiaritzar el públic treballador i menestral amb la lírica moderna, desfilaren obres de López-Picó, Salvat-Papasseït, Antoni Navarro, Ventura Gassol, Ferran Aguiló, Josep Carner, Apel·les Mestres, Joan Arús, Marià Aguiló, Àngel Guimerà i altres. Entre els treballs originals que va inserir, n'hi havia de Cristòfor de Domènec, Millàs-Raurell, doctor Riera i Puntí, F. Carreres i Candi, S. Sánchez Juan, Domènec Juncadella, etcètera. Poble Nou dedicava també una secció regular a la cançó popular catalana. Els temes literaris, artístics i filosòfics, la crítica d'art i de llibres hi tenien també un lloc destacat. Aquesta revista que tenia setze pàgines a dues columnes, de format 275x192 mm, era quinzenal i valia trenta cèntims el número. La imprimia la "Ibèrica", del Passeig de Triomf, 48, i la redacció era al carrer Marià Aguiló, 124. Va tenir una certa durada, puix que encara la trobem el 10 de gener de 1926 amb el número 24.

Descripció del document
Original en paper:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona