Pregoner , Lo (Barcelona, 1878) 


Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 275-276

Lo Nunci fou denunciat per haver publicat un dibuix titulat "Lo Paradís Perdut" i castigat a deu dies de suspensió. Amb aquest motiu, aquella setmana, després del número 45, del 31 de juliol de 1878, va començar a sortir Lo Pregoner, que fou el seu successor.

Va sortir pre primera vegada el 4 d'agost de 1878, amb els mateixos impressors, director i col·laboradors del setmanari suspès, però amb un format més gran 400x300 mm. Només en devien sortir dos números, puix que el 15 repren la seva publicació Lo Nunci.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya