Principado, El (Barcelona, 1866-1868) 

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 118

El Telégrafo, com hem dit, va sortir fins al 9 d'agost de 1866, en una època de grans dificultats de la premsa liberal. L'endemà mateix sortia, amb el mateix format, la mateixa redacció i la mateixa impremta, El Principado, del qual era igualment responsable Jaume Jepús. Va continuar exactament la línia política de El Telégrafo, però aquells dos anys que va sortir -fins a la Revolució de Setembre del 1868- foren molt difícils per a la premsa, puix que dominava la reacció moderada ...

 

Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya i Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona