Publicidad, La (Barcelona, 1878-1922) 


Document digitalitzat

1878-1899 / 1900-1913 / 1914-1922

Extret de l'article corresponent de l'Enciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0052962.xml

Diari en castellà, fundat a Barcelona el 25 de febrer de 1878.
En fou director Eusebi Corominas i Cornell (1878-1906). ...

+ informacióOriginal en paper:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona