Publicitat, La (Barcelona, 1922-1939) 


Document digitalitzat

Extret de l'article corresponent de l'Enciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0052963.xml

Diari en català, publicat a Barcelona de l'1 d'octubre de 1922 al 23 de gener de 1939. Procedia de la transformació de l'antic diari en castellà La Publicidad arran de la seva adquisició pel partit polític Acció Catalana.

+ informacióDocument digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona