Puça i el general, La (Barcelona, 1979-1990)

Document digitalitzat

Revista pacifista del Grup d'Acció Directa no Violenta Anti-OTAN publicada a Barcelona, inicialment amb periodicitat mensual i després irregular, entre novembre de 1979 i març del 1990.

L'objectiu de la revista segons l'editorial del 1r número és "Pretenem amb ella, en primer lloc el crear un instrument que permeti escampar al màxim totes les informacions i debats que a l'entorn de la campanya anti-OTAN es vagin produint. En segon lloc fomentar el debat teòric sobre temes més generals com són el Militarisme i l'Imperialisme. I en tercer lloc l'impulsar des d'aquíel naixement de més grups i campanyes antimilitaristes que pensem que en aquests moments són molt importants"

Descripció del document Document digitalitzat
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya i Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona