Quaderns de Poesia (Barcelona, 1935-1936) 


Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 755

Més reeixit ho fou el que realitzaren uns poetes (la redacció està formada per J. V. Foix, Tomàs Garcés, Marià Manent, Carles Riba i Joan Teixidor) en llançar els Quaderns de Poesia. Era una revista mensual, el primer número de la qual va sortir pel juny de 1935, que publicava textos poètics, en català, però també en castellà i en francès, de poetes vivents, i articles de crítica o comentari sobre literatura.

Tenia una gran qualitat artística, pel contingut com per la presentació, amb 32 pàgines a dues columnes, de format 240 x 185 mm, il·lustracions escollides i una excel·lent col·laboració. La imprimia la Casa Castells-Bonet, S. A. i la redacció era la carrer de les Corts Catalanes, 660, amb l'administració a la Llibreria Catalònia. El primer número conté originals de Carles Riba, Jules Supervielle, Josep Carner, Pedro Salinas, Tomàs Garcés, Marià Manent, J. V. Foix, Joan Teixidor, J. Bofill i Ferro, Martí de Riquer i un dibuix de Francesc Domingo.

El número 4 és gairebé tot ell dedicat a comentar la poesia de Ramon Llull. Van sortir vuit números de Quaderns de Poesia, els quals tenen la vàlua d'una antologia de la millor lírica del moment a Europa. El preu de venda era d'una pesseta cinquanta el número solt.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya