Quatre coses (Barcelona, 1925) 

Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 649

Quatre Coses, que comença de sortir com a "Publicació quinzenal", com diu el subtítol, el 16 de març de 1925, dóna a conèixer per primer cop el nom d'un home que publicarà revistes abans d'emprendre una carrera d'editor -ben diversa en les seves etapes catalana i argentina-. Aquest home és Joan Merlí, i aquesta primera vegada ja ens ofereix una revista artística i literària, molt ben impresa i presentada, en la qual tant ell com Rossend Llates i Millàs-Raurell, principals col·laboradors de Quatre Coses, ens ofereixen treballs ben interessants. Impresa a la "Omega" del carrer Ample, 53 (on també residia la direcció), Quatre Coses tenia només quatre pàgines de format 227x159 mm i valia una pesseta la subscripció mensual. Va sortir, almenys, fins al número 16, de 31 d'octubre de 1925.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
UAB, Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General