Quatre gats (Barcelona, 1899) 

Document digitalitzat

Extret de l'article corresponent de l'Enciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0053579.xml

Revista artística i literària apareguda a Barcelona del febrer al 25 de maig de 1899.

+ informació

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya