Rambla: (esport i ciutadania) (Barcelona, 1931-1935) 
Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 637-638

... El dilluns següent, 20 d'abril, reapareixia amb el títol de La Rambla. En l'article inicial "La Rambla, altra vegada", diu: "Un bon dia de la dictadura Berenguer, el general Despujol, governador de Barcelona, va creure acabar amb l'existència de La Rambla, suspenent indefinidament la seva publicació"

"I, en efecte, el dilluns següent sortia La Rambla de Catalunya, que substituïa el fraternal col·lega liquidat pel general de la segona Dictadura".

"Ara que les coses han canviat, que hi ha una legalitat i una justícia, que la monarquia ha desaparegut i que el Poble imposa el seu govern, ara volem reivindicar la nostra capçalera primitiva"

El número corresponent al 30 de maig del 1932 fou el darrer que valgué quinze cèntims, ja que el següent, de 6 de juny, tingué el preu de venda de vint cèntims l'exemplar, el qual va mantenir fins a transformar-se en diari ...

Fins al 22 d'agost de 1932, després del títol La Rambla, el periòdic duia el subtítol que ja hem indicat, "Esport i Ciutadania"; al número següent el setmanari tenia dues seccions ben distintes , cadascuna de sis pàgines: Ciutadania, una, i Esport, l'altra. Però en ésser a la data del 12 de desembre de 1932, el subtítol complet torna a parèixer sota el nom de La Rambla.

I així continuà la seva vida periodística aquest setmanari, fins al 29 de juliol del 1935, en que publicà el seu darrer número, sense saber-ho. El general Sánchez Ocaña, capità general de la Regió, va suspendre el periòdic, amb el pretext que no havien estat trameses a la censura diverses galerades que eren reproducció d'altres periòdics, i que de fet eren una crítica de l'actuació de les autoritats.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya i Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona