Renaixement (El Vendrell, 1922) 

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. II, pàg. 247

"Setmanari republicà autonomista. Portaveu de les Esquerres del districte del Vendrell". 8 d'abril de 1922. Amb vuit pàgines a dues columnes i cobertes, format 322 x 225 mm., imprès per Claret (Vilafranca); des del número 54, imprès per Bernadas, Sant Sebastià, 5. Sortia els diassabtes. En l'article liminar , els redactors afirmen que senten dos ideals: "Pàtria i Llibeertat", i que quant a "Art i Literatura, compartiran amb la nostra fe de republicans autonomistess, fent que Renaixement sigui una veritable revista que reculli tota manifestació artística i literària". El periòdic tracta d'administració local, i publica moltes notes d'esport, d'excursionisme, culturals, etcètera, i molts articles polític. Va sortir fins al número 76, de 15 de setembre de 1923 (és a dir, l'endemà del cop d'Estat de Primo de Rivera).

Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell