Revista de navegación y comercio (Madrid, 1889-1899)

Document digitalitzat

Publicació periòdica marítima comercial. Conté articles biogràfics de personalitats del món nàutic i de la construcció naval; d’hidrografia, navegació; articles tècnics, dades estadístiques; notícies d’actualitat com naufragis o d’altres dedicats a vaixells concrets. Inclou anuncis comercials, gravats de vaixells, instruments, plànols diversos i retrats.

Apareix per primer cop el 15 d’agost de 1889 i el darrer número (286) el 30 de desembre de 1899. Es fon amb la revista Mundo naval ilustrado -que es va editar de 1897 a 1901- a partir del 19 de gener de 1900. El títol de la fusió serà Mundo naval ilustrado : Revista de navegación y comercio

La seva periodicitat des del 1889 fins al març de 1890 va ser quinzenal (dies 15 i 30 o 31 de cada mes); entre l'abril del 1890 i 1892 sortí 3 cops al mes, normalment els dies 10, 20 i 30 de cada mes; el 1893 fou mensual, i de 1894 a 1898, quizenal.

Els anys 1895 i 1899 va aparéixer refosa amb el Boletín de la Compañía Trasatlántica, mentre que de 1892 a 1894 i de 1896 a 1898 aquell butlletí era repartit als subscriptors com a apèndix de la Revista de Navegación y Comercio.

Original en paper:
Museu Marítim de Barcelona
Descripció del document Digitalització