Revista de la Escola de Decoració (Barcelona, 1914) 

Document digitalitzat Descripció del document

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 526

Tampoc no va durar gaire la Revista de l'Escola de Decoració, el primer número de la qual surt, amb caràcter trimestral, pel març de 1914. Aquest número tenia 40 pàgines de format 190x126 mm, i era imprès a la casa Mulleras, Fontvella, 30, de Terrassa. En l'article inicial, signat per Martí Casanovas, llegim que "és fer bona obra publicar aquest recull de les belles humilitats, de les belles realitats de la nostra terra ... Presentem sols assaigs, esgrunes, fragments, perquè com hem dit, no ens guia cap intent vanitós, sinó sols el desig d'ensenyar aquest camí que fa fructífer i raonat l'esforç nostre, a un estol d'una joventut. Volem, doncs, fer una revista de treball."

Els redactors d'aquesta Revista de l'Escola de Decoració eren Tomàs Aymat, Josep M. Marquès-Puig, Martí Casanovas, Romà Jori, Josep Obiols, Joaquim Torres Garcia i molts d'altres.

Document digitalitzat
Original en paper:
Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques