Revue catalane (Perpignan, 1907-1921) 

Document digitalitzat

Extret de l'article corresponent de l'Enciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0055154.xml

Publicació mensual fundada el 1907 com a successora de la Revue d'Histoire et d'Archéologie du Roussillon per un grup d'erudits encapçalats per Pere Vidal .

+ informació

Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya, Médiathèque de Perpignan i Universitat de Vic